Dự án tổng hợp 24,5ha Bàn Thạch, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

du an ban thach

Dự án tổng hợp 24,5ha Bàn Thạch, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngã 3 Bàn Thạch, đường số 3, bên cạnh Tổng công ty Bason & cảng Possco SS Vina Thị Trấn Phú Mỹ , Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Diện tích : 244,859,9m2

– Thửa đất số : 63 Tờ bản đồ số : 24

– Mục đích sử dụng đất : đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

– Thời hạn sử dụng 50 năm : đến ngày 03/04/2058

– Nguồn gốc sử dụng đất : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Gồm 3 cầu cảng tổng hợp trong đó có chức năng tàu du lịch

– Trọng tải tàu tối đa là 80.000 DWT – mặt đất tương đối bằng phẳng

3. Hồ sơ pháp lý :

– Quyết định số : /QĐ-UBND ký ngày 29/07/2008 về việc thu hồi 244.859,9m2 đất tại thị trấn Phú Mỹ, huyện tân Thành để đầu tư xây dựng Khu căn Cứ Du Lịch Dịch Vụ Hàng Hải.

– Quyết định số : 1338/QĐ-UBND ký ngày 08/05/2009 về việc giao 244.859,9m2 đất ( giao đất có thu tiền sử dụng đất ) tại thị trấn Phú Mỹ, huyện tân Thành cho Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Hàng Hải Bàn Thạch để đầu tư xây dựng Khu căn Cứ Du Lịch Dịch Vụ Hàng Hải.

– Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ký ngày 03/08/2011 về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ ( nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

– Quyết định số 2776/QĐ-UBND tỉnh BRVT ký ngày 25/08/2008 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Khu dịch vụ du lịch hàng hải tại Ngã Ba Bàn Thạch.

– Công văn số : 1746/BGTVT-KHĐT ký ngày 29/03/2011 về việc quy hoạch bổ sung bến cảng tổng hợp tại ngã ba bàn Thạch

– Công văn số : 1009/UBND-VP ký ngày 04/03/2011 về việc bổ sung chức năng cảng tại Khu du lịch dịch vụ hàng hải Bàn Thạch

– Công văn số :519/CHHVN-QLKCHTCB ký ngày 17/03/2011 về việc việc bổ sung chức năng cảng tổng hợp dự án xây dựng kết cấu hạ tầng bến cảng tại Bàn Thạch, Vũng Tàu – Giấy chứng nhận đầu tư số : 49121000099, chứng nhận lần đầu ngày03/04/2008

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần, mã số doanh nghiệp : 3500825276, đăng ký lần đầu ngày 30/10/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/09/2015.

– Thuế đất đóng 50 năm. Hình thức : Hợp tác – Liên doanh – BT ( Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao ) – BOT ( Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

Có thể bạn quan tâm