Chuyển nhượng dự án cảng 277 hecta Quốc Tế Mỹ Xuân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

cang quoc te my

Chuyển nhượng 277 hecta quy hoạch Cảng – Khu công nghiệp ( Khu liên hợp lưu trữ sản phẩm dầu khí )

Tại: Kho cảng Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích: 277 ha

Chức năng: đất cảng

Hiện trạng đất : nông nghiệp, đã đền bù xong, đất sạch 100%

Thời hạn sở hữu : 99 năm (còn 90 năm)

Giá chuyển nhượng & pháp lý :

Chủ dự án bán hiện trạng, dự án được thuận chủ trương làm cảng và khu CN, đất sạch.
Chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy chứng nhận đầu tư.
Chủ dự án hỗ trợ bên mua hoàn tất gói pháp lý đến khi có giấy chứng nhận đầu tư.

Hình thức chuyển nhượng: bán 100% công ty cổ phần có dự án.

Thời gian hoàn tất thương vụ: 3 tháng

my

Quy trình chuyển nhượng :

Thư quan tâm mua dự án
Profile nhà đầu tư
Chứng minh tài chính tối thiếu 100 triệu $

Có thể bạn quan tâm