Chuyển nhượng dự án 13ha Cảng Sông Dinh Phường Bình Tân, Thị Xã Lagi Tỉnh Bình Thuận

Chuyển nhượng dự án 13ha Cảng Sông Dinh Phường Bình Tân, Thị Xã Lagi Tỉnh Bình Thuận

Mục tiêu : làm Khu chuyển tải & kho bãi để phục vụ cho việc giao thương & xuất khẩu hàng hoá

Vị trí : tại bãi bồi ven biển thuộc bờ kè tả ngạn Sông Dinh,phường Bình Tân, thị xã Lagi – tỉnh Bình Thuận
Tổng diện tích khu đất : Diện tích đất cấp năm 2008 : 44.587m2. Diện tích đã san lấp : 29.795m2. Diện tích đất san lấp thêm : 56.901m2
Quy mô, công suất của dự án
Diện tích : 131.283m2 (13 hecta ) bao gồm kho – bãi, các công trình nội bộ & các công trình phụ trợ
Khu nước cửa cảng rộng khoảng : 32.000m2
Chiều dài cảng khoảng : 130m
Luồng vào cảng dài 900m, rộng 50m cho tàu 5.000 DWT, sà lan biển 10.000 – 30.000 DWT ra vào cảng
Pháp lý hiện tại
Giấy CNĐK Doanh nghiệp số : 3400555146, đăng ký lần đầu ngày 29/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20, ngày 18/05/2018
Giấy chứng nhận đầu tư số : 48121000220 ngày 18/07/2008 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp.
Quyết định “ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư mở rộng Khu Chuyển Tải Sông Dinh ”
Công văn : số 376/UBND -ĐTQH “ về việc ý kiến đối với điều chỉnh quy hoạch chii tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ ( nhóm 4 ) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : 44.587m2 cấp ngày 05/12/2008
Nguồn gốc sử dụng đất & hiện trạng : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Cảng Sông Dinh hiện tại đã có 7,5 ha đất. Trong đó, 4,4 ha đã có sổ đỏ 50 năm ( kể từ 2009), đất đã trả tiền 1 lần.

Còn lại 3,1 ha đã san lấp lấn biển, chưa làm thủ tục cấp sổ. Dự kiến khi san lấp xong thêm 5,7 ha lấn biển ( theo qui hoạch tổng thể 13,2 ha ( sẽ làm thủ tục thuê đất toàn bộ.

Hình thức giao dịch : chuyển nhượng khu đất dự án
Giá bán theo hiện trạng + bàn giao pháp lý sạch 100% :
Giá bán 120 tỷ là theo tình trạng hiện tại
Bên bán lo toàn bộ thủ tục pháp lý cho dự án phần còn lại.
Chi phí san lấp thêm 5,6 ha và đóng tiền thuê đất 3,1 + 5,6 ha = 8,7 ha là bên mua phải chịu.
Quy trình giao dịch đối với nhà đầu tư
Thư quan tâm mua dự án
Chứng minh năng lực công ty

Có thể bạn quan tâm