Chuyển nhượng dự án Cảng Quốc Tế 68 hecta Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

cang quoc te my

Vị trí : phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Diện tích: 680.174,5 m2 . Đất cơ sở sản xuất kinh doanh đến năm 2060
Quy mô dự án :
Tuyến mép bến dài : 776m
Cầu tàu cho tàu trọng tải đến 30.000 DWT
Bãi hàng container : 214.550m2
Bãi hàng tổng hợp : 240.036m2
Công suất tối đa : 500.000 tấn/năm. 800.000 TEU/năm
Công suất: 500.000 tấn/năm.
Pháp lý : đã hoàn chỉnh
Quyết định cho thuê đất số 209/QĐ-UBND tỉnh ngày 7/2/2012.
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 3/1/2013
Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai và chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính.
Hình thức chuyển nhượng :chuyển nhượng 100% cổ phần trong công ty có 1 dự án
Chuyển nhượng dự án cảng Quốc Tế Mỹ Xuân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
– Vị trí: Nằm bên trái sông Thị Vải, thuộc xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT
– Diện tích đất: 68 ha nằm trên hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải.
– Diện tích cầu cảng 789 m
– Trọng tải tàu: 30.000DWT
Bãi hàng container rộng 214.550 m2, Bãi hàng tổng hợp rộng 240.036 m2
– Giai đoạn thực hiện: Đã đền bù giải tỏa, đã xác định giá đất sử dụng đóng cho nhà nước.
– Thủ tục pháp lý: Đủ điều kiện khởi công xây dựng
– Tính chất: Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân là cảng tổng hợp trung chuyển các loại hàng hóa container, hàng bao kiện, hàng rời, phục vụ các nhà đầu tư trong KCN Mỹ Xuân A và khu vực lân cận.
phu my

Chuyển nhượng dự án cảng Nội Địa, KCN Cái Mép, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
– Vị trí: Nằm bên phải Thị Vải, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– Diện tích đất: 8,2 ha nằm trên hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải.
( Gồm Kho hàng, kho lạnh, bãi xuất nhập hàng, đường giao thông nội bộ…. )
– Diện tích cầu cảng 200 m
– Trọng tải tàu: 20.000DWT
– Giai đoạn thực hiện: Đã đền bù giải tỏa, đã xác định giá đất sử dụng đóng cho nhà nước.
– Thủ tục pháp lý: Đủ điều kiện khởi công xây dựng
– Tính chất: Cảng Nội địa là cảng tổng hợp trung chuyển các loại hàng hóa, hàng bao kiện, hàng rời, phục vụ các nhà đầu tư trong KCN

 

Có thể bạn quan tâm