Nhà 98 Nguyễn Đình Chiểu Đa Kao Quận 1 DT 437m

 • Diện tích: 437m2
 • Hướng: Hướng nhà
 • 3 năm trước
98 Nguyễn Đình Chiểu Đa Kao Quận 1

Bán nhà MT vị trí vàng 98 Nguyễn Đình Chiểu Đa Kao Quận 1

DTKV: 437.5 m2 (12.5m x 35m)

Khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn

Thích hợp kinh doanh, khai thác đa ngành nghề

Liên hệ để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và khu vực

Ngoài ra Nguyễn Đình Chiểu có các tài sản đang giao dịch như

 • Bán nhà 38A Nguyễn Đình Chiểu ( góc NT Diệu ) , DT : 18 X 21 , DTKV : 440 m2
 • Bán nhà 128 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 28 X 45 , DTKV :1281 m2
 • Bán nhà 130- 132 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 32 X 23 , DTKV : 751m2
 • Bán nhà 136 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 16 (18) X 41, DTKV : 731m2
 • Bán nhà 138 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 23 X 41 , DTKV : 957 m2
 • Bán nhà 140 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 15,6 X 42 , DTKV : 648m2
 • Bán nhà 142 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 15 X 42 , DTKV : 957 m2
 • Bán nhà 146 Nguyễn Đình Chiểu( Góc Pasteur ) , DT : 21 X 44 , DTKV : 1184 m2
 • Bán nhà 148 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 24 X 47, DTKV : 1124 m2
 • Bán nhà 150 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 35,8 X 47 , DTKV : 1676 m2
 • Bán nhà 184 Nguyễn Đình Chiểu ( góc NKKN ) , DT : 21 X 21 , DTKV : 621 m2
 • Bán nhà 168 Nguyễn Đình Chiểu( Coopmarrt )
 • Bán nhà 170 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 45X 65 , DTKV : 2988 m2
 • Bán nhà 174 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 23 X 35 DTKV : 3526 m2
 • Bán nhà 176 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 216,75 X 35 , DTKV : 600 m2
 • Bán nhà 176Bis Nguyễn Đình Chiểu , DT : 38 X 92 , DTKV : 957 m2
 • Bán nhà 216 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 23 X 36,9, DTKV : 1209m2
 • Bán nhà 220 Bis Nguyễn Đình Chiểu ( góc Trương Định ) , DT : 16,5 (19,66) X 38,4 , DTKV : 735,7m2
 • Bán nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu ( góc CMT8 ) , MT NĐC : 25, MT CMT8 : 47 , DTKV : 1468,7 m2
 • Bán nhà 183 – 185 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 47 X 13 , DTKV : 711 m2
 • Bán nhà 231 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 15,3 X 24 , DTKV : 355 m2
 • Bán nhà 272 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 17 X 20 , DTKV : 333,5 m2
 • Bán nhà 274 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 16,5 X 20 , DTKV : 328,8 m2
 • Bán nhà 276 Nguyễn Đình Chiểu , DT : 17 X 20 , DTKV : 333,8 m2
 • Bán nhà 298B Nguyễn Đình Chiểu , DT : 10,5 (11 ) X 39,9, DTKV : 413 m2
 • Bán nhà 300 Nguyễn Đình Chiểu ( góc HXH ) , DT : 27 X 40 , DTKV : 1231 m2

Mặt tiền khác tại Quận 1