Bán tòa nhà 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

  • Diện tích: 395,3m2
  • Hướng: Hướng nhà
  • 1 năm trước
91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

Bán tòa nhà văn phòng 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

Diện tích: 10m x 40m.

Diện tích CN: 400m².

Kết cấu: Hầm, 10 tầng.

Diện tích SD: ~ 3500m².

Diện tích SD: 1.815m (chưa tính hầm)

Diện tích hầm: 480m

Tòa nhà Bán tại Phường 3 Quận 3