Bán nhà 112 Quốc Hương Thảo Điền Quận 2

  • Diện tích: 40.8m2
  • Hướng: Hướng nhà
  • 2 năm trước
112 Quốc Hương Thảo Điền Quận 2

Bán nhà 112 Quốc Hương Thảo Điền Quận 2

Nhà 1 trệt, 1 lầu, khu Vip, kinh doanh tốt. Diện tích 3,2x13m, 40,8m2. Tiện xây 5 tấm

Ngoài ra ở đường Quốc Hương Thảo Điền còn các tài sản sau

– 47/11 Quốc Hương P. Thảo Điền 140 ㎡ (7m × 20m ) 28 Tỷ
– Tờ bản đồ: 26Thửa đất: 308 Quốc Hương P. Thảo Điền 262,6 ㎡ (10m × 26m ) 60 Tỷ
– 70 Quốc Hương P. Thảo Điền 260 ㎡ (10m × 26m ) 60 Tỷ
– 33/38 Tờ bản đồ: 1 Xã An Phú Thửa đất: 61-921 Quốc Hương P. Thảo Điền 71 ㎡ 11 Tỷ
– 63 Tờ bản đồ: 27 Thửa đất: 71 Quốc Hương P. Thảo Điền 224 ㎡ (7m × 32m ) 45 Tỷ
– 61 Tờ bản đồ: 27 Thửa đất: 558 Quốc Hương P. Thảo Điền 191 ㎡ (6,6m × 30m ) 128 Tỷ
– 115 Quốc Hương P. Thảo Điền 605 ㎡ 145 Tỷ
– 41 Quốc Hương P. Thảo Điền 68 ㎡ (4m × 17m ) 22 Tỷ
– 112 Tờ bản đồ: 20 Thửa đất: 511 Quốc Hương P. Thảo Điền 49,6 ㎡ (13m × 3,2m ) 10 Tỷ
– 76/12 Tờ bản đồ: 26 Thửa đất: 17 Quốc Hương P. Thảo Điền 986 ㎡ 125 Tỷ
– Tờ bản đồ: 20 Thửa đất: 534 Quốc Hương P.Thảo Điền 605 ㎡ (15m × 40m ) 145 Tỷ
– 74 Quốc Hương P. Thảo Điền 274,4 ㎡ (9,8m × 28m ) 80 Tỷ
– 47/11A Tờ bản đồ: Thứ 1 X.An Phú H.Thủ Đức Thửa đất: 1168-8 Quốc Hương P. Thảo Điền 140 ㎡ (7m × 20m ) 23 Tỷ
– Tờ bản đồ: 1 Thửa đất: 37 Quốc Hương P. Thảo Điền 68 ㎡ (4m × 17m ) 13,5 Tỷ
– Tờ bản đồ: 34 Thửa đất: 86 Quốc Hương P. Thảo Điền 140 ㎡ (7m × 20m ) 25 Tỷ
– 42 Quốc Hương P. Thảo Điền 2300 ㎡ (40m × 60m ) 300 Tỷ
– 75 Quốc Hương P. Thảo Điền 987 ㎡ (21m × 47m ) 175 Tỷ
– 45 Quốc Hương P. Thảo Điền 68 ㎡ (4m × 17m ) 22 Tỷ
– 76/6 Quốc Hương P. Thảo Điền 195 ㎡ (6,5m × 30m ) 40 Tỷ
– 90/3 Quốc Hương P. Thảo Điền 360,64 ㎡ (15,68m × 23m ) 45 Tỷ
– 90/2 Tờ bản đồ: 21 Thửa đất: 34 Quốc Hương P. Thảo Điền 336 ㎡ (16m × 21m ) 46 Tỷ
– Tờ bản đồ: 34 Thửa đất: 523 Quốc Hương P. Thảo Điền 68 ㎡ (4m × 17m ) 22 Tỷ
– 74 Tờ bản đồ: 26 Thửa đất: 7 Quốc Hương P. Thảo Điền 274,4 ㎡ (9,8m × 28m ) 47 Tỷ
– 75-1115E Tờ bản đồ: 27Thửa đất: 552 Quốc Hương P. Thảo Điền 974 ㎡ (18,5m × 52m ) 175 Tỷ
– 109 Tờ bản đồ: 20 Thửa đất: 540 Quốc Hương P. Thảo Điền 310 ㎡ (4,89m × 40m ) 38 Tỷ
– 104A Tờ bản đồ: 21 Thửa đất: 524 Quốc Hương P. Thảo Điền 829,2 ㎡ (10m × 45m ) 124 Tỷ
– Tờ bản đồ: 20 Thửa đất: 534 Quốc Hương P. Thảo Điền 605 ㎡ (16m × 40m ) 150 Tỷ
– 110 Quốc Hương P. Thảo Điền 65,8 ㎡ (4,7m × 14m ) 10,5 Tỷ
– 47/1/14-16 Tờ bản đồ: 34 Thửa đất: 575 Quốc Hương P. Thảo Điền 280 ㎡ (14m × 20m ) 38 Tỷ
– 33/13 Quốc Hương P. Thảo Điền 92 ㎡ (4m × 23m ) 16 Tỷ
– 76/14D Tờ bản đồ: 26 Thửa đất: 529 Quốc Hương P. Thảo Điền 147 ㎡ (8m × 20m ) 12,5 Tỷ
– 47/1/8 Tờ bản đồ: 34 Thửa đất: 612 Quốc Hương P. Thảo Điền 125 ㎡ (6,5m × 20m ) 22,5 Tỷ
– 94 Tờ bản đồ: 21 Thửa đất: 23 Quốc Hương P. Thảo Điền 540 ㎡ (18m × 30m ) 70 Tỷ
– 47/31 Tờ bản đồ: 34 Thửa đất: 635 Quốc Hương P. Thảo Điền 71,4 ㎡ (4,2m × 17m ) 10,5 Tỷ
– 33/12 Quốc Hương P. Thảo Điền 71,4 ㎡ (4,2m × 17m ) 13 Tỷ
– 104 Tờ bản đồ: 21 Thửa đất: 504 Quốc Hương P. Thảo Điền 232,44 ㎡ (8,94m × 26m ) 18,5 Tỷ
– 123 Quốc Hương P. Thảo Điền 108 ㎡ (4,5m × 24m ) 35 Tỷ
– 57 Quốc Hương P. Thảo Điền 640 ㎡ (20m × 32m ) 250 Tỷ
– 55 Quốc Hương P. Thảo Điền 125 ㎡ (5m × 25m ) 25 Tỷ
– 75 – 1115E Tờ bản đồ: 27Thửa đất: 552 Quốc Hương P. Thảo Điền 974,7 ㎡ (20m × 50m ) 175 Tỷ
– 27 Quốc Hương P. Thảo Điền 226,79 ㎡ (6,3m × 36m ) 41 Tỷ
– 90/12 Tờ bản đồ: 21 Thửa đất: 547 Quốc Hương P. Thảo Điền 487,19 ㎡ (17,4m × 28m ) 37 Tỷ
– 51 Quốc Hương P. Thảo Điền 125 ㎡ (5m × 25m ) 22 Tỷ
– 47/1/6 Tờ bản đồ: 34 Thửa đất: 90 Quốc Hương P. Thảo Điền 140 ㎡ (7m × 20m ) 24 Tỷ
– 33/20 Quốc Hương P. Thảo Điền 72 ㎡ (4m × 18m ) 18 Tỷ
– 33/40 Quốc Hương P. Thảo Điền 71,4 ㎡ (4,2m × 17m ) 22 Tỷ
– 47/11/7 Quốc Hương P. Thảo Điền 165 ㎡ (7,5m × 22m ) 21,5 Tỷ
– 108 Quốc Hương P. Thảo Điền 130 ㎡ (10m × 13m ) 26 Tỷ
– 14S1 Quốc Hương P. Thảo Điền 180 ㎡ (15m × 12m ) 54 Tỷ

Mặt tiền khác tại Quận 2 Thành phố Thủ Đức