Bán biệt thự 3A Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Quận 2

  • Diện tích: 697.5m2
  • Hướng: Hướng nhà
  • 11 tháng trước
3A Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Quận 2

Bán biệt thự 3A Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Quận 2

DT: 17.04×38.55 nở hậu 17.96m. DTCN: 697.5m2.

– Kết cấu: Trệt, lửng, hồ bơi, sân vườn.

– Hiện đang cho trường học thuê 93,496 triệu/ Tháng hợp đồng còn 3 năm.

145 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 290 ㎡ 85 Tỷ

204B Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 450 ㎡ 80 Tỷ

215D7 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 300 ㎡ (10m × 30m ) 50 Tỷ

215B37Tờ bản đồ: 21Thửa đất: 535 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 380 ㎡ 60 Tỷ

215D5Tờ bản đồ: 22Thửa đất: 15 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 240 ㎡ (10m × 24m ) 51 Tỷ

150 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 750 ㎡ (25m × 50m ) 150 Tỷ

153/20Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 537 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 382 ㎡ (25m × 20m ) 75 Tỷ

Tờ bản đồ: 17Thửa đất: 10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 417 ㎡ (18m × 24m ) 75 Tỷ

215B22 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 103 ㎡ (5m × 22m ) 22 Tỷ

189b/7Tờ bản đồ: 2Thửa đất: 512 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 525 ㎡ (27m × 20m ) 210 Triệu/m2

204 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 325 ㎡ (13m × 25m ) 29 Tỷ

155 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 344 ㎡ (17,2m × 20m ) 75 Tỷ

215B12Tờ bản đồ: 22Thửa đất: 06 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 200 ㎡ (8m × 25m ) 35 Tỷ

216/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 236,6 ㎡ (10,8m × 22m ) 50 Tỷ

215A15Tờ bản đồ: 1Thửa đất: 136 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 298 ㎡ (12,5m × 24,5m ) 60 Tỷ/m2

182 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 810 ㎡ (18m × 45m ) 128 Tỷ

120/5Tờ bản đồ: 17Thửa đất: 17 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 500 ㎡ (20m × 25m ) 64 Tỷ

204/25Tờ bản đồ: 8Thửa đất: 516 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1072 ㎡ (67m × 16m ) 95 Tỷ

215 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 228 ㎡ (10m × 25m ) 50 Tỷ

Tờ bản đồ: 33Thửa đất: 597 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 207,35 ㎡ (11,52m × 18m ) 85 Tỷ

215A3 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 208 ㎡ (8m × 26m ) 45 Tỷ

204B6/6/2Tờ bản đồ: 12Thửa đất: 520 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 240 ㎡ (12m × 20m ) 38 Tỷ

215-D38Tờ bản đồ: 22Thửa đất: 517 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 220 ㎡ (10m × 22m ) 50 Tỷ

239Tờ bản đồ: 21Thửa đất: 59 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 8,2 ㎡ 39 Tỷ

140 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 504 ㎡ (18m × 28m ) 130 Tỷ

Tờ bản đồ: 06Thửa đất: 511 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1967 ㎡ (46,6m × 32,5m ) 460 Tỷ

137/2Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 318 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 273 ㎡ (10,5m × 26m ) 72 Tỷ

215F6 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 504 ㎡ (15,95m × 31m ) 61 Tỷ

Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 41-861 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 508 ㎡ (22m × 25m ) 145 Tỷ

189D5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1750 ㎡ (35m × 50m ) 220 Tỷ

39 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1563 ㎡ (30m × 52m ) 300 Tỷ

8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 90 ㎡ (9m × 10m ) 25 Tỷ

202 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 276 ㎡ (12m × 23m ) 55 Tỷ

215-B12 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 193 ㎡ (8m × 25m ) 35 Tỷ

c4 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 276 ㎡ (12m × 23m ) 55 Tỷ/m2

146D10Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 564 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 471 ㎡ (12m × 25m ) 66 Tỷ

44455 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 140 ㎡ (9m × 28m ) 40 Tỷ

số 16 phường thảo điền quận 2Tờ bản đồ: 16Thửa đất: 41-061 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 506 ㎡ (21m × 23m ) 145 Tỷ

215B21Tờ bản đồ: 22Thửa đất: 41-1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 200 ㎡ (10m × 20m ) 32 Tỷ

215D11 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 221 ㎡ (10m × 21m ) 140 Triệu

146 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 400 ㎡ (20m × 20m ) 80 Tỷ

243/13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 162,75 ㎡ (9,3m × 17,5m ) 29 Tỷ

243 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 162,75 ㎡ (9,3m × 17,5m ) 29 Tỷ

138 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 502 ㎡ (16,5m × 33m ) 101 Tỷ

175 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 400 ㎡ (20m × 20m ) 83 Tỷ

197/1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 2370,6 ㎡ (44m × 71m ) 498 Tỷ

215D12B Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 228 ㎡ (10m × 22,8m ) 32 Tỷ

215D13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 228 ㎡ (10m × 22,8m ) 36 Tỷ

117/18Tờ bản đồ: 17Thửa đất: 512 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 750 ㎡ (30m × 25m ) 235 Tỷ

215D28 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 115 ㎡ (5m × 23m ) 22,5 Tỷ

Tờ bản đồ: 597 Thửa đất: 33 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 207,35 ㎡ (11,52m × 18m ) 85 Tỷ

120/9 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 486 ㎡ (18m × 27m ) 70 Tỷ

188 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 275 ㎡ (11m × 25m ) 25 Tỷ

512 Tờ bản đồ: 17 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 810 ㎡ (30m × 27m ) 210 Tỷ

216/20 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 197,56 ㎡ (9,35m × 21,13m ) 32 Tỷ

215D32 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 115 ㎡ (5m × 23m ) 20 Tỷ

215D34 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 126,5 ㎡ (5,5m × 23m ) 25 Tỷ

33A Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 80 ㎡ (4m × 20m ) 24 Tỷ

199F Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 550,8 ㎡ (34m × 16,2m ) 120 Tỷ

13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 158 ㎡ (9m × 21m ) 28 Tỷ

215B15 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 240 ㎡ (12m × 20m ) 48 Tỷ

121/39 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 338 ㎡ (21,15m × 16m ) 75 Tỷ

5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 75 ㎡ (5m × 15m )

32 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 3000 ㎡ (50m × 60m ) 153 Tỷ

146F8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 607,5 ㎡ (13,5m × 45m ) 66 Tỷ

120 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 490 ㎡ (14m × 35m ) 70 Tỷ

146a8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 400 ㎡ (20m × 20m ) 65 Tỷ

189C3 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 672 ㎡ (16m × 42m ) 100 Tỷ

146F13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 300 ㎡ (15m × 20m ) 45 Tỷ

Tờ bản đồ: 7Thửa đất: 529 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 240 ㎡ (10m × 24m ) 34 Tỷ

199B1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1512 ㎡ (27m × 56m ) 170 Tỷ

Tờ bản đồ: 1 An PhúThửa đất: 8-882 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 756 ㎡ (18m × 42m ) 150 Tỷ

216/8 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 200 ㎡ (10m × 20m ) 50 Tỷ

216/A29 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 200 ㎡ (10m × 20m ) 21 Tỷ

113/1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 651 ㎡ (21m × 31m ) 120 Tỷ

117/17Tờ bản đồ: 1Thửa đất: 1387-9 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 401,4 ㎡ (13,38m × 30m ) 115 Tỷ

200Tờ bản đồ: 3Thửa đất: 511 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 520 ㎡ (20m × 26m ) 110 Tỷ

196 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1176 ㎡ (28m × 42m ) 150 Tỷ

117/5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 500 ㎡ (20m × 25m ) 64 Tỷ

204b/10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 433,5 ㎡ (17m × 25,5m ) 85 Tỷ

153 Tờ bản đồ: Thứ Nhất xã an phú Thửa đất: 43 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 380 ㎡ (20m × 19m ) 59 Tỷ/m2

Tờ bản đồ: 2 Thửa đất: 6 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1000 ㎡ (20m × 50m ) 150 Tỷ

2150 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 200 ㎡ (10m × 20m ) 40 Tỷ

215B5 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 200 ㎡ (10m × 20m ) 43 Tỷ

216 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 216 ㎡ (8m × 27m ) 38 Tỷ

28 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 50,4 ㎡ (5,6m × 9m ) 20 Tỷ

215-D34 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 125 ㎡ (5m × 25m ) 30 Tỷ

204B7/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 238 ㎡ (14m × 17m ) 40 Tỷ

189Tờ bản đồ: 1Thửa đất: 1343-2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1258 ㎡ (18,4m × 69m ) 320 Tỷ

146F16 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 648 ㎡ (18m × 36m ) 100 Tỷ

Tờ bản đồ: 3Thửa đất: 511 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 500 ㎡ (20m × 25m ) 112,5 Tỷ

204B14 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 440 ㎡ (20m × 22m ) 80 Tỷ

215B31 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 125 ㎡ (5m × 25m ) 24 Tỷ

215D Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 120 ㎡ (5m × 24m ) 23 Tỷ

120/17 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 500 ㎡ (20m × 25m ) 110 Tỷ

204/1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 375 ㎡ (15m × 25m ) 70 Tỷ

117/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 450 ㎡ (15m × 30m ) 70 Tỷ

173 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 216 ㎡ (12m × 18m ) 120 Tỷ

215/D22 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 120 ㎡ (5m × 24m ) 30 Tỷ

204B32 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 160 ㎡ (16m × 10m ) 19 Tỷ

215-B1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 250 ㎡ (10m × 25m ) 60 Tỷ

Tờ bản đồ: 12 Thửa đất: 552 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 600 ㎡ (20m × 30m ) 130 Tỷ

189A10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 550 ㎡ (25m × 22m ) 100 Tỷ

204B/7/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 130 ㎡ (13m × 10m ) 40 Tỷ

234 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 540 ㎡ (20m × 27m ) 119 Tỷ

215F7 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 595 ㎡ (17m × 35m ) 75 Tỷ

14A29 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 360 ㎡ (18m × 20m ) 58 Tỷ

189B/2 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1000 ㎡ (20m × 50m ) 150 Tỷ

131/27 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 338 ㎡ (13m × 26m ) 35 Tỷ

147 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 380 ㎡ (20m × 19m ) 74 Tỷ

148 Tờ bản đồ: 5Thửa đất: 1045 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 310 ㎡ (15,5m × 20m ) 46 Tỷ

10 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 437,5 ㎡ (17,5m × 25m ) 66 Tỷ

thửa đất số 529 tờ bản đồ số 7 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 240 ㎡ (10m × 24m )

47/1/14-16 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 280 ㎡ (14m × 20m )

1 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 216 ㎡ (12m × 18m )

87 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 1224 ㎡ (18m × 68m ) 325 Tỷ

215/D13 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 230 ㎡ (10m × 23m ) 44 Tỷ

131/3 Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền 336 ㎡ (12m × 28m ) 25 Tỷ

Biệt thự khác tại Quận 2 Thành phố Thủ Đức