Chuyển nhượng 138ha Cụm công nghiệp xã Thắng Hải Huyện Hàm Tân Bình Thuận

cnn thang hai

Chuyển nhượng 138ha Cụm công nghiệp xã Thắng Hải Huyện Hàm Tân Bình Thuận

Cụm công nghiệp 1: 48,8 hecta đang hoạt động
Cụm công nghiệp 2: 39,6 hecta đã san lấp, chưa làm hạ tầng
Cụm công nghiệp 3: 49,63 hecta chưa san lấp
Pháp lý : đã hoàn thiện 100%

Có thể bạn quan tâm