Chuyển nhượng 1.500 hecta Xã Ninh Điền Huyện Châu Thành Tỉnh Tây Ninh

chau thanh tay ninh

Chuyển nhượng 1.500 hecta Xã Ninh Điền Huyện Châu Thành Tỉnh Tây Ninh

Diện tích : 15.096.985 m2
Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây hằng năm khác
Nguồn gốc sử dụng đât : Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, đã đóng tiền 1 lần cho tới năm 2066
Thời hạn sử dụng đất đến : 05/04/2066
Hiện trạng : đang trồng mía lên đều đẹp, chia từng ô xe vào tận nơi chở sản phẩm thu hoạch và có hệ thống nước tưới toàn khu.
Phù hợp : xin quy hoạch làm KCN / Nông trại / Solar….
Giá : liên hệ

ninh dieu

Vị trí https://goo.gl/maps/6J3CsCRr2EBn3Mf89