Cần tìm đất để phát triển dự án ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Nhu cầu khách hàng đặt hàng tư vấn tìm đất để triển khai dự án ở Tp. Hồ Chí Minh và các tình vùng ven lân cận. Hiện nay chúng tôi đang tìm những quỹ đất lớn để xin lên dự án hoặc tiếp tục triển khai dự án nếu chủ đầu tư của dự án có nhu cầu chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư

Tỷ lệ góp vốn theo thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các bên hợp tác. Các bên hợp tác được phân quyền để cùng điều hành quá trình thực hiện đầu tư dự án, được phân sản phẩm và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ gốp vốn và theo thỏa thuận hợp tác đầu tư
– Hợp tác đầu tư theo hình thức một bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất một bên góp vốn bằng tiền để đầu tư xây dựng.
– Hợp tác đầu tư theo hình thức cả hai cùng góp vốn bằng tiền để đầu tư
– Hợp tác đầu tư theo hình thức một bên đã có dự án đâu tư một bên góp vốn để cùng thực hiện dự án
Đối tượng sản phẩm đầu tư là dự án đã được chủ đầu tư thực hiện một phần hoặc toàn bộ các thủ tục pháp lý đầu tư.

Khách hàng có dự án phù hợp cần chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư vui lòng liên hệ với sdt 0904 102 539

Có thể bạn quan tâm